Effektiv processmodell

 
 
Vi arbetar efter en effektiv, snabb och säker processmodell för projektet. Från första strecket till sista skruven - från idé till avspark. Den ger både arkitekt, byggare och beställare tydliga fördelar vad gäller utförande, totallösning, leveranssäkerhet och ekonomi.
 
Vi ger arkitekten kompletta skräddarsydda lösningar
för det aktiva rummet med kunnig, kompetent
rådgivning inom teknik och projektförutsättningar
liksom val av totallösning och utrustning. Därefter
presenterar vi en tydlig CAD-baserad helhetslösning
– alltid baserad på beställarens behov och önskemål samt gällande krav och  bestämmelser.
  Vi ger byggaren en leverantör och tar hand om montaget av hela hallen. Ge oss rummet, belysning och ventilation så sköter vi resten. I rätt kvalitet, i rätt tid och med rätt kompetens för tekniska frågor kring till exempel förstärkning och avväxlingar.   Vi ger beställaren en bättre sporthallslösning som uppfyller alla myndighets-, sport- och säkerhetskrav, och som ofta blir mer ekonomisk genom färre fel. Vi är helt enkelt den kompletta samarbetspartnern för sporthallsprojekt.
         

Projektidé

Du och din beställare har en projektidé kring en sporthall, arena eller inredningslösning. Det är många frågor som söker svar. Vår projektförsäljning är en mycket klok startpunkt.
 

Förutsättningar

Du och din beställare har en projektidé kring en sporthall, arena eller inredningslösning. Det är många frågor som söker svar. Vår projektförsäljning är en mycket klok startpunkt. Vi går igenom användningsområde och utrustningsidé för projektet, men också matchmått, frihöjder, läktarkapacitet, golvbehov och många andra avgörande faktorer.
 

Förslag

Efter vår interna analys och bearbetning lämnar vi ett komplett CAD-baserat förslag på utformning, utrustning och inredning av projektet.
 

Leverans/montage

Vi svarar för hela halleveransen och ger byggaren fördelen av att ha en enda leverantör. Vi har hög teknisk kompetens inom bl.a. förstärkningar och avväxlingar och kan ge all support som behövs, och – inte minst – ett projekt klart i tid!
 

Färdigt!

Beställaren har fått en bättre sporthallslösning med alla behov och krav uppfyllda och en standard och kvalitet på högsta nivå. Dessutom ofta till en lägre kostnad då vi gör sakerna rätt från början.