Handboll


Vi har handbollsmål i flera olika modeller och som passar för spel på alla nivåer. Påfrestningarna på handbollsmålen är mycket stora och det är viktigt att de är konstruerade på ett sådant sätt att de tål att utsättas för stor belastning år efter år. Vi törs nog påstå att våra fristående internationella handbollsmål är de mest stabila på den svenska marknaden. Många gånger behövs inte internationella fristående handbollsmål i en idrottshall. Det kan i de flesta fall räcka med svängbara, alternativt hissbara. Det har visat sig att dessa är mera användarvänliga eftersom man enkelt svänger/ hissar upp dem mot väggen när de inte används.
Våra produkter

Klicka på respektive produkt för mer information.