Diedrichs Multiroll 700 Kombi Scrim
Multiroll 700 Kombi Scrim är en enkelsidig ridåvägg. Den nedre täta delen, ca 2,20 m, består av armerad konstläder och den övre delen av scrim. Ridåväggen kan anpassas efter takets konstruktion eller andra kundönskemål. Väggen lämpar sig bra i alla typer av sporthallar där man vill dela av hallen. Standardfärgen på duken är grå och scrimduken vit. Egna färval kan beställas mot visst tillägg.

Konstruktion

Duken har hög rivhållfasthet, är tvättbar, ljushärdig, åldersbeständig samt flamskyddsbehandlad. Väggen är konstruerad så att hissbanden fästs direkt i dukens sidor och genom scrimduken. Eftersom det inte finns några hårda skarvprofiler eliminerar man skaderisken på duken och hos idrottsutövarna. Dukvåderna svetsas samman.

Motor/Drift/Elinstallation

Väggen hissas och sänks med hjälp av en eletrisk motor som är placerad centriskt på väggen. Manövreringen görs med återfjädrande nyckelbrytare, vilka ska placeras så full uppsikt över väggen erhålls vid körning. Nyckelbrytare ingår i leveransen. En kraftig motor ger ökad livslängd. Motorn är försedd med nödbrytare som stoppar driften vid eventuella fel på gränslägesbrytare eller elkoppling.

Säkerhet

Om fel på drivanordningen skulle uppstå, förhindrar en rullsäkring att ridåväggen faller ned.

Projektering

Rantzows erbjuder projekteringshjälp och är en engagerad partner till installationen är färdigställd. Rantzows hjälper dig att anpassa ridåväggarna efter förutsättningarna som finns i respektive hall tex. trappning för läktargradäng.

Montering

Rantzows egna montörer ombesörjer montering av ridåväggarna.

Garanti

Rantzows erbjuder 2 års garanti när det gäller material- och monteringsfel på installationer levererade och monterade av oss.

Service

Rantzows utför service och reperationer på samtliga våra väggar, ridåväggen ska servas två gånger per år och besiktigas vartannat år.
Nät:   Armerat konstläder och scrim
Dukvikt:   650 g/m² (Armerat konstläder)
Totalvikt:   1,2 kg/m²
Dukskarvar:   Svetsade
Ljudfällor:   Nej
Ansamling:   I tak (rad/sned/bågform)
Flamskydd:   DIN 4102 B2
SIS 650082