Diedrichs Multiroll 45 Nät
Multiroll 45 Nät är en flexibel lösning för att avdela sporthallar och arenor. Nätet kan med fördel användas som
skydd bakom t.ex. mål eller framför en läktare. Maskstorleken är som standard 45 mm och färgen på nätet är vitt. Egna önskemål vad gäller färg och maskstorlek kan beställas mot visst tillägg.

Konstruktion

Ett knutet nylonnät med 45 mm maska och en trådtjocklek på 3 mm.

Motor/Drift/Elinstallation

Nätet hissas och sänks med hjälp av en eletrisk motor. Manövreringen görs med återfjädrande nyckelbrytare, denna ska placeras så full uppsikt över nätet erhålls vid körning. Nyckelbrytare ingår i leveransen. En kraftig motor ger ökad livslängd. Motorn är försedd med nödbrytare som stoppar driften vid eventuella fel på gränslägesbrytare eller elkoppling.

Säkerhet

Om fel på drivanordningen skulle uppstå, förhindrar en rullsäkring att nätet faller ned.

Projektering

Rantzows erbjuder projekteringshjälp och är en engagerad partner till installationen är färdigställd och hjälper dig att anpassa näten efter förutsättningarna som finns i respektive hall.

Montering

Rantzows egna montörer ombesörjer montering av näten.

Garanti

Rantzows erbjuder 2 års garanti när det gäller material- och monteringsfel på installationer levererade och monterade av oss.

Service

Rantzows utför service och reperationer på samtliga våra väggar och nät.
Nät:   Knutet nylonnät
Dukvikt:   45 mm
Trådtjocklek:   3 mm
Ljudfällor:   Nej
Inklädnad vid tak:   Tillval
Ansamling:   I tak (rad/sned/bågform)