Diedrichs Multiroll 1200
Multiroll 1200 är en dubbelsidig ridåvägg. Väggen lämpar sig bra i alla typer av sporthallar där man vill dela av hallen samt även få en ljuddämpande funktion. Standardfärgerna är grå och beige. Egna önskemål vad gäller färg kan beställas mot visst tillägg.

Konstruktion

Duken har hög rivhållfasthet, är tvättbar, ljushärdig, åldersbeständig samt flamskyddsbehandlad. Duken är konstruerad så att hissbanden fästs direkt i dukens sidor. Dukvåderna sys ihop med dubbla sömmar. Eftersom det inte finns några synliga nitar, hårda skarvprofiler eller en hård bottenprofil eliminerar man skaderisken på duken och hos idrottsutövarna. Ridåväggen kan anpassas efter läktargradänger, takets konstruktion eller liknande. Upphängningen i tak samt ljudfällor och eventuell inklädnad upp mot tak (kappa) utformas och platsbyggs i samråd med beställaren. Väljer man kappa förbättrar man ljuddämpningen och får en estetiskt tilltalande lösning.

Motor/Drift/Elinstallation

Väggen hissas och sänks med hjälp av en eletrisk motor som är placerad centriskt på väggen. Manövreringen görs med återfjädrande nyckelbrytare, vilka ska placeras så full uppsikt över väggen erhålls vid körning. Nyckelbrytare ingår i leveransen. En kraftig motor ger ökad livslängd. Motorn är försedd med nödbrytare som stoppar driften vid eventuella fel på gränslägesbrytare eller elkoppling.

Säkerhet

Om fel på drivanordningen skulle uppstå, förhindrar en rullsäkring att ridåväggen faller ned.

Projektering

Rantzows erbjuder projekteringshjälp och är en engagerad partner till installationen är färdigställd. Rantzows hjälper dig att anpassa ridåväggarna efter förutsättningarna som finns i respektive hall tex. trappning för läktargradäng.

Montering

Rantzows har egna montörer som ombesörjer montering av ridåväggar.

Garanti

Rantzows erbjuder 2 års garanti när det gäller material- och monteringsfel på installationer levererade och monterade av oss.

Service

Rantzows utför service och reperationer på samtliga våra väggar, ridåväggen ska servas två gånger per år och besiktigas vartannat år.
Duk:   Armerat konstläder
Dukvikt:   1,2 kg/m²
Totalvikt:   3,4 kg/m²
Dukskarvar:   Dubbla sömmar (inga nitar)
Bottenprofil:   Tillval
Dörröppning:   Tillval
Läktargradäng:   Tillval
Ljudfällor:   Tillval
Inklädnad vid tak:   Tillval
Ansamling:   I tak (rad/sned/bågform)
Flamskydd:   DIN 4102 B2
SIS 650082