Diedrichs Multiroll 500
Multiroll 500 är en enkelsidig ridåvägg. Väggen lämpar sig bra i alla typer av sporthallar där man vill dela av hallen. Standardfärgen är grå. Egna önskemål vad gäller färg kan beställas mot visst tillägg.

Konstruktion

Duken har hög rivhållfasthet, är tvättbar, ljushärdig, åldersbeständig samt flamskyddsbehandlad. Den är konstruerad så att hissbanden fästs direkt i ridåväggens sidor. Dukvåderna svetsas ihop. Eftersom det inte finns några synliga nitar eller hårda skarvprofiler eliminerar man skaderisken på duken och hos idrottsutövarna. Ridåväggen kan anpassas efter läktargradänger, takets konstruktion eller liknande. Upphängningen i tak och eventuell inklädnad upp mot tak (kappa) utformas och platsbyggs i samråd med beställaren.

Motor/Drift/Elinstallation

Väggen hissas och sänks med hjälp av en eletrisk motor som är placerad centriskt på väggen. Manövreringen görs med återfjädrande nyckelbrytare, vilka ska placeras så full uppsikt över väggen erhålls vid körning. Nyckelbrytare ingår i leveransen. En överdimensionerad motor ger ökad livslängd. Motorn är försedd med nödbrytare som stoppar driften vid eventuella fel på gränslägesbrytare eller elkoppling.

Säkerhet

Om fel på drivanordningen skulle uppstå, förhindrar en rullsäkring att ridåväggen faller ned.

Projektering

Rantzows erbjuder projekteringshjälp och är en engagerad partner till installationen är färdigställd. Rantzows hjälper dig att anpassa ridåväggarna efter förutsättningarna som finns i respektive hall tex. trappning för läktargradäng.

Montering

Rantzows egna montörer ombesörjer montering av ridåväggarna.

Garanti

Rantzows erbjuder 2 års garanti när det gäller material- och monteringsfel på installationer levererade och monterade av oss.

Service

Rantzows utför service och reperationer på samtliga våra väggar, ridåväggen ska servas två gånger per år och besiktigas vartannat år.
Duk:   Armerat konstläder
Dukvikt:   680 g/m²
Totalvikt:   1,7 kg/m²
Dörröppning:   Nej
Läktargradäng:   Tillval
Ljudfällor:   Nej
Inklädnad vid tak:   Tillval
Ansamling:   I tak (rad/sned/bågform)
Flamskydd:   DIN 4102 B2
SIS 650082