Polyuretan - PU
Enkelt kan man säga att med ett PU golv tillverkas ”sportmattan” på plats genom att man limmar en gummimatta i valfri tjocklek och belägger den med 2-4 mm PU-massa. Detta ger en helt skarvfri yta som är mycket slitstark. Här finns också möjlighet att lägga på en spikskosäker yta för t ex friidrottshallar.

En av fördelarna som tillverkarna av PU ofta framhåller är enkelheten att renovera golvet genom en så kallad ”facelift. Man lägger då på ett nytt polyuretanlager. Behövs en enkel uppfräschning målar man endast om golvet.

Lime Green

 

May Green

 

Green Oxide

               

Turqoise Mint

 

Pastel Blue

 

Pigeon Blue

               

Steel Blue

 

Sky Blue

 

Capri Blue

               

Sand Beige

 

Yellow Ochre

 

Autumn Brown

               

Red Oxide

 

Stone Grey

 

Dusty Grey

               

Iron Grey

           

Vilka typer av sportgolv finns det?

Det finns 3 typer av sportgolv Punkt- eller Ytelastiska samt Kombinationssportgolv.

Vad passar oss bäst vid renovering av en hall?

Det beror på vad hallen används till samt vikt och ålder på utövarna men också storleken på hallen.

Ska vi välja uppreglat eller underbyggt?

Detta beror på förutsättningarna i hallen men generellt är en modern underbyggd konstruktion att föredra med tanke på ljudmiljön/arbetsmiljön i hallen.

Trägolv, Vinyl (matta) eller Massagolv (PU) vad bör vi tänka på?

Utgå alltid från vem eller vilka som ska  använda hallen, alla typer av sportgolv har sina för- och nackdelar. Generellt är ett Kombinationssportgolv enligt EN 14904 typ C4 det som passar flest användningsområden.

Behöver vi ventilera golvet?

Inte för sportgolvets skull, bara om ni är rädda för tillskjutande fukt i betongplattan.  

Hur mjuk matta behöver vi på ett kombinationssportgolv?

Över 30% stötdämpning på ytskiktet fyller ingen funktion på ett kombinationssportgolv då krafterna tar ut varandra. Det vill säga ett för mjukt ytskikt förhindrar att kraften når ner i underkonstruktionen, dessutom ökar risken markant för knä- och fotledskador om du har en för mjuk matta. Ju högre stötdämpning ju sämre bollstuds. Se alltid till hela konstruktionens värden i EN- esten, plocka aldrig ut vissa delar för då faller hela idéen med EN 14904 och ni riskerar att få ett golv som endast passar en liten del av alla som ska nyttja hallen.

Hur länge klarar sig ett trägolv innan det behöver lackas om?

Beror givetvis på nyttjandegraden och vilken verksamhet man har i hallen. 

Vilka krav ställs på jämnheten av undergolvet?

AMA kraven 3 mm avvikelse på 2 m mätlängd.

Kan Rantzows Sport hjälpa till redan i föreskrivandeledet?

Ja.

Vilka färger ska man ha på sportgolvet respektive linjerna?

Det man bör tänka på är ljuset samt kontrasterna mot linjer men även bollar som ska användas i hallen. Det finns en mängd olika varianter på färgsättning på sportgolvet. Vi utgår från "måttboken" när det gäller färgsättning på linjerna.

Gör ni även linjemålning?

Ja vi gör allt från idé till linjering. Vi gör även linjeritning på våra projekt.