Öppet dygnet runt

  Om våra produkter   Stora som små   Din kompletta partner

Vinyl - Matta
En sportmatta har generellt längre livslängd än ett massagolv. Dessutom är installationstiden kortare och den kan med fördel installeras med ”GreenLay” ett system som innebär att endast 2 % av ytan limmas, resterade ligger mattan löslagd. Detta ger en stor miljövinst då mattan lätt kan återvinnas efter sin livslängd.
 
Vi kan erbjuda en variant av alla på marknaden förekomande underkonstruktioner i kombination med alla typer av ytskikt.

Grå

 

Svart

 

Röd

               

Orange

 

Gul

 

Ljusgrön

               

Mörkgrön

 

Turkos

 

Ljusblå

               

Mintgrön

 

Mörkblå

 

Bok

               

Lönn

 

Ek natur

 

Mörkek

               

Lönn grå

 

Lönn röd

 

Lönn grön

               

Lönn blå

           

Vilka typer av sportgolv finns det?

Det finns 3 typer av sportgolv Punkt- eller Ytelastiska samt Kombinationssportgolv.

Vad passar oss bäst vid renovering av en hall?

Det beror på vad hallen används till samt vikt och ålder på utövarna men också storleken på hallen.

Ska vi välja uppreglat eller underbyggt?

Detta beror på förutsättningarna i hallen men generellt är en modern underbyggd konstruktion att föredra med tanke på ljudmiljön/arbetsmiljön i hallen.

Trägolv, Vinyl (matta) eller Massagolv (PU) vad bör vi tänka på?

Utgå alltid från vem eller vilka som ska  använda hallen, alla typer av sportgolv har sina för- och nackdelar. Generellt är ett Kombinationssportgolv enligt EN 14904 typ C4 det som passar flest användningsområden.

Behöver vi ventilera golvet?

Inte för sportgolvets skull, bara om ni är rädda för tillskjutande fukt i betongplattan.  

Hur mjuk matta behöver vi på ett kombinationssportgolv?

Över 30% stötdämpning på ytskiktet fyller ingen funktion på ett kombinationssportgolv då krafterna tar ut varandra. Det vill säga ett för mjukt ytskikt förhindrar att kraften når ner i underkonstruktionen, dessutom ökar risken markant för knä- och fotledskador om du har en för mjuk matta. Ju högre stötdämpning ju sämre bollstuds. Se alltid till hela konstruktionens värden i EN- esten, plocka aldrig ut vissa delar för då faller hela idéen med EN 14904 och ni riskerar att få ett golv som endast passar en liten del av alla som ska nyttja hallen.

Hur länge klarar sig ett trägolv innan det behöver lackas om?

Beror givetvis på nyttjandegraden och vilken verksamhet man har i hallen. 

Vilka krav ställs på jämnheten av undergolvet?

AMA kraven 3 mm avvikelse på 2 m mätlängd.

Kan Rantzows Sport hjälpa till redan i föreskrivandeledet?

Ja.

Vilka färger ska man ha på sportgolvet respektive linjerna?

Det man bör tänka på är ljuset samt kontrasterna mot linjer men även bollar som ska användas i hallen. Det finns en mängd olika varianter på färgsättning på sportgolvet. Vi utgår från "måttboken" när det gäller färgsättning på linjerna.

Gör ni även linjemålning?

Ja vi gör allt från idé till linjering. Vi gör även linjeritning på våra projekt.