Motorikbana
 

En kombination av pedagogik och lekfullhet

Här kombineras pedagogisk inriktning med lekfullheten. Barnen stimuleras till fysisk aktivitet och förbättrar
balanssinne och motorik. Vi tar intryck av förutsättningarna och anpassar lekplatsen till omgivningen. Kunden är
med i skapandeprocessen och har möjlighet att påverka utformning och val av lekattraktioner. De kan anpassas
för olika åldersgrupper. Lekplatsen byggs av lärk vilkets naturliga motståndskraft mot röta innebär en lekplats fri
från kemikalier. Konstruktionen säkerhetsbesiktigas av godkänd besiktningsperson i samband med färdigställandet för att fylla de normer som gäller. Vi utvecklar ständigt nya lösningar och lekmoduler.
 

Armgång

Art nr 603461 Per st
     
 

Repbro

Art nr 603462 Per st
 
     
 

Tripp, trapp, trull

Art nr 603463 Per st
     
 

Repgång

Finns med 4 respektive 5 stolpar.
Art nr 603465 / 4 stolpar
Art nr 603464 / 5 stolpar
     
 

Klätterpatrik

Art nr 603466 / Per st
     
 

Balansbom

Art nr 603467 Per st
     
 

Hoppkubb

Art nr 603468 Per st
     
     
 

Soffa

Robust soffa i massiv lärk, stabilt utförande. Sittplatser för tre till fyra vuxna. Längd 2000 mm.
Art nr 603481 Per st
     
 

Informationstavlor

Tavlorna tillverkas i lärk och finns i en rad olika utföranden.

Kontakta oss för mer information.